Portál vznikl díky podpoře projektu Společná platforma operačních středisek IZS. Původně šlo o společný vzdělávací a informační portál složek IZS, který byl místem sdílení odborných informací pro jednotlivá operační střediska v našem regionu. Vytvoření společné vzdělávací platformy mělo přinést zefektivnění vzájemné spolupráce. Interní odborná část webu slouží nyní nejen operátorům jednotlivých složek IZS, ale také všem příslušníkům a zaměstnancům Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje.

 

Průřez projektem

 

Kongres

Výsledky se rádi pochlubíme

Projekt Společná platforma operačních středisek IZS prezentovala jeho autorka MUDr. Barbora Truksová Zuchová na listopadovém kongresu v Benešově. Ten měl na programu téma operačního řízení ve zdravotnictví. Mudr. Zuchová zde představila hlavní cíle a zaměření projektu, poté jednotlivé typy kurzů a workshopů a výstupy, které byly v rámci projektu realizovány.

 

Natáčení

Projekt dal vzniknout desítkám minut instruktážních videí

V rámci projektu vznikly i desítky minut profesionálních instruktážích materiálů. Obnášelo to dny strávené na přípravě detailních scénářů, kdy se nesmělo zapomenout na žádnou drobnost. Na „place“ totiž následně probíhalo vše jako při natáčení krátkých filmů. Kamery, zvukaři, desítky herců (v našem případě samozřejmě profesionálních záchranářů, hasičů a policistů), komparz, maskérky a mraky techniky. Do natáčení na starém letišti u Vyškova, kde byla simulována dopravní nehoda, se zapojily také dva vrtulníky. Ještě delší čas pak strávil štáb se střižně, kde videa získávala svoji finální podobu. Doufáme, že se Vám výsledek bude líbit a hlavně že bude sloužit ke zkvalitnění výuky a zefektivnění  spolupráce složek IZS při reálném zásahu.

 

Workshop

Třetí částí kurzů byl praktický individuální workshop vedený PHDr. Lukášem Humplem a Ivetou Knížkovou Novákovou. Lektoři se zaměřili na témata komunikace a krizové komunikace. Společně s cvičícími vedli interaktivní pohovor na témata, která operátory nejvíc trápí.

 

Napsali o nás

Školení pomáhá zachraňovat životy

Reportáž s jedním z absolventů kurzu, jedenačtyřicetiletým policistou Tomášem Buriánkem, který posledních 8 let strávil na operačním středisku, naleznete v následujícím odkazu:

www.esfcr.cz/novinky/-/asset_publisher/KcPg0ORE2in8/content/skoleni-pomaha-zachranovat-zivoty

 

Udržovací kurz

Udržovací kurz – simulace reálných situací

K upevnění a zopakování již nabitých vědomostí z úvodního kurzu sloužil následný udržovací kurz. Byl zaměřený zejména na praktický nácvik, simulaci reálných situací a výměnu a zkoušení jednotlivých pozic jiné složky IZS.
Praktický nácvik probíhal v terénu a byl zaměřený na problematiku dopravních nehod, konkrétně na: spolupráci IZS při dopravních nehodách, poskytování první pomoc u dopravních nehod, operační řízení u dopravní nehody z pohledu složek IZS, nácvik chování v roli laického zachránce, modelové situace dopravních nehod a nácvik simulací zevních vlivů na těla při dopravních nehodách.

Každá z těchto situací byla následně rozebrána z pohledu všech složek IZS, takže účastníci kurzu získali okamžitou zpětnou vazbu.

Udržovací kurz pomohl cvičícím pochopit, jak funguje celý systém IZS v praxi. Operátoři nejsou v přímém kontaktu se zachráněnými ani se samotnou zasahující složkou, vždy získávají zprostředkované informace. Díky projektu měli možnost, vyzkoušet si práci kolegů v terénu, což jim pomůže v jejich vlastní práci. „Tato setkávání operátorů napříč všemi složkami IZS jsou velice přínosná, prohlubování vzdělávání a ladění postupů nám ve výsledku přináší další a další zlepšení při reálných zásazích. A to je přesně naším cílem,“ vyjádřil se k obsahu kurzu ředitel jihomoravské záchranky Milan Klusák. „Protože často spolupracujeme se záchranáři či hasiči, musíme znát také základy jejich práce. Platí to samozřejmě i naopak. Pomoc tak může být rychlejší a lépe koordinovaná,“ zhodnotil kurz jeden z jeho absolventů, Tomáš Buriánek, který u policie pracuje 17 let, z toho 8 let na operačním středisku. 

 

Úvodní kurz

Úvodní kurz operátorů – nahlédnutí pod pokličku operačních středisek a výměna rolí

V rámci projektu proběhlo několik kurzů a workshopů. V nich se operátoři všech tří složek teoreticky seznámili s prací na všech pozicích v rámci zasahujícího IZS a tyto role si mohli prakticky vyzkoušet během simulovaných situací.

Seznámit se s činnostmi, chodem a řízením jednotlivých operačních středisek – to byl hlavní cíl úvodních kurzů. V teoretické části se probírala problematika stanovení kritérií náběru tísňové výzvy, představilo se operační řízení jednotlivých složek IZS, jejich priority a body vzájemné spolupráce.
Tou nejzajímavější částí kurzu byla ale praktická cvičení, při kterých si operátoři jednotlivých dispečinků „vyměnili role.“ Například operátor KŘ PČR měl reagovat na tísňovou výzvu matky, která opařila své dítě, a po telefonu jí radit, jak má poskytnout první pomoc. Operátorka ZZS JmK měla zase možnost, vyzkoušet si třeba příjem výzvy o požáru. Jejím úkolem bylo instruovat volající, jakým způsobem se mají chránit před kouřem a jak se dostat z nebezpečného prostoru. Hasiči naopak zkoušeli, jak mluvit s osobou, která je ukryta v bytě před útočníkem, který se jí snaží ublížit. Toto jsou pro operátora dané složky „standardní“ typy tísňových výzev, ale příslušníci jiných složek se s takovým telefonátem ve své praxi běžně nesetkává. Tyto praktické nácviky vedly k pochopení práce operátorů jiných složek, jejich požadavků na upřesňující dotazy, které ostatním složkám IZS mohou připadat zbytečné, ale pro danou relevantní složku jsou naprosto rozhodující.