Složky integrovaného záchranného systému v JmK

Každá složka IZS má svoji specifickou činnost, v denní praxi však spolu tyto složky kooperují a jejich postupy musí být v naprostém souladu. Vše se odvíjí od komunikace, která probíhá mezi jednotlivými operačními středisky a samozřejmě také na místě události mezi výjezdovými skupinami. Aby do sebe vše dobře zapadalo, je potřeba neustále pracovat na společných projektech, především jde o oblast vzdělávání. Právě proto se pravidelně organizují školení, kurzy a také cvičení, kde si navzájem předáváme informace, dovednosti a zkušenosti. Díky tomu pak můžeme bez zádrhelů či časových ztrát spolupracovat při reálných zásazích a spolupodílet se na záchraně lidských životů. Denně na území našeho kraje poskytují péči a pomoc stovky členů integrovaného záchranného systému - záchranáři, hasiči a policisté.